pinВиваклиник, 8240 Слънчев бряг
clockмай - септември: денонощно
clockоктомври - април: понеделник - петък от 9:00 до 17:00

Профилактична мастектомия и реконструкция с импланти

Профилактична мастектомия и реконструкция с импланти
Мастектомията представлява хирургична процедура за отстраняване на гърдата. Мастектомията бива:
- модифицираната радикална мастектомия — отстранява се цялата гърда заедно с подмишнични лимфни възли, без подлежащи мускули на гръдната стена
- частичната мастектомия - нарича се още лъмпектомия или секторална резекция, представлява отстраняване на туморно променената част от гърдата заедно с част от здравата тъкан около нея

Профилактичната подкожна  мастектомия бива два вида:
премахване на жлезният паренхим със запазване на кожният плик но с  премахване на ареоломамиларният комплекс
премахване на жлезният паренхим със запазване на кожният плик и с  запазване на ареоломамиларният комплекс

Съществуват множество хирургични способи за реконструкция на гърдата в следствие на придобита или вродена асиметрия. Най-често реконструкция на гърда се предприема след частична или пълна мастектомия по повод карцином на гърдата. Пациентите, които са подходящи от медицинска гледна точка, могат да се подложат на интервенцията незабавно след мастектомията или на по-късен етап. Най-подходящи са мотивирани пациентки, при които онкологичното заболяване е претърпяло сполучливо хирургично и терапевтично лечение. Реконструкцията на гърдата няма доказана връзка с рецидивиране на онкологичното заболяване, но съществуват множество основателни причини да се изчака определено време преди да се пристъпи към реконструкция на гърдата. Вашият хирург и/или онколог може да Ви посъветва дали да изчакате първо да се приключи с всички видове лечение на онкологичното заболяване. Реконструкцията на гърдата представлява многоетапна, комплексна оперативна интервениця. За постигане на задоволителен краен резултат могат да бъдат използвани собствени тъкани, експандер, протеза или комбинация от трите. Имплантацията на експандер цели увеличаване на тъканните запаси. Така в подкожието или под мускула се поставя силиконово „балонче”, което се раздува постепенно с физиологичен разтвор. Позицията и размера на експандера се определят от вашия пластичен хирург с оглед постигане на оптимален резултат в зависимост от вашите индивидуални анатомо-физиологични характеристики. Раздуването става постепенно през определени интервали, така че да се постигне желаната тъканна експанзия в рамките на няколко месеца. След този период тъканният експандер се смения със силиконова протеза. При реконструкция със собствена тъкан, по хирургичен способ тя се премества от други части на тялото в областта на гръдния кош за пресъздаване на гърдата. Тези тъкани могат да се преместят по съседство и да запазят своето кръвоснабдяване или да бъдат пренесени от разстояние като им се осигурява кръвоснадяване чрез артериални и венозни анастомози. В някои случаи е подходящо под мускулното ламбо да се постави силиконов имплант, за постигане на по-добра проекция на гърдата /комбинация на реконструкция със собствени тъкани и гръден имплант/ При пациентки с имунен дефицит, заболявания на кръвта и кръвоносните съдове и други системни заболявания, както и при тези, които са претърпели лъчелечение има по-голям риск от усложнения. При всички случай от изключително значение е вашата мотивация и позитивност, както и реалните очаквания за резултата. Метода възстановява формата на гърдата а не функцията на жлезата.

АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Реконструкцията на гърдата става по ваше желание. Алтернативни методи са на пример липофилинг, употребата на филъри или трансфер на тъкани от други части на тялото. Алтернативните форми на лечение също са свързани с рискове и потенциални усложнения. име на ЛЗ с адрес и телефон за контакти Дата подпис на пациента

2 РИСКОВЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЪРДАТА
При всяка хирургична интервенция съществуват рискове от усложнения и незадоволителен резултат. Индивидуалният избор на хирургична процедура е основан на сравнението между риска и потенциалните предимства на окончателния резултат. Вие трябва да дискутирате всяко едно от възможните усложнения с Вашия пластичен хирург, за да разберете добре всички възможни последствия от предстоящата операция и да вземете правилното информирано решение. Известно е, че медицината и хирургията в частност не са точни науки, и не би могло да се изискват гаранции относно резултата от извършената операция. Хирургични усложнеия  Кървене, Сером ,  Инфекция  ,Белези , Промяна на цвета на кожата/подуване, Забавено заздравяване на оперативната рана ,асиметрия риплинг,сърдечни и белодробни усложненич и др. Пушачите са изложени на по-голям риск от това усложнение.  

Съвременната медицина няма доказателства, че реконструкцията на гърдата увеличава риска от заболявания на гърдата, рак на гърдата или рецидив на рак на гърдата.Пациенти с фамилна обремененост или история за заболявания на гърдата, включително рак, са с повишен риск от развитие на тези заболявания . След завършване на всички етапи на рекоструция се препоръчва периодично самоизлседване и мамография, както и консултация със специалист..