Специалисти

д-р Красимир Кенолов

Пластичен хирург
Коремен хирург
Магистър лекар - Медицински университет-Пловдив
Придобита специалност: Хирургия
Специализиран курс по горна и долна ендоскопия

Управител

д-р Драгомир Драганов

Коремен хирург
Магистър лекар - Медицински университет-Пловдив
Придобита специалност: Хирургия
Специализиран курс по горна и долна ендоскопия

Главен лекар

д-р Анета Дончева

Анестезиолог
Завършва медицина в Медицински университет - гр. Варна
Придобита специалност:
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение

Анестезиолог